Kommunestyremøte 19.06.18

• REHABILITERING AV FINNVOLDBEKKBRUA • REVIDERING BUDSJETT 2018 • INVESTERINGSSAK NYTT RENSEANLEGG I SKOROVATN • KJØP AV LAGERBYGNING TIL DRIFTSAVDELINGEN • REGNSKAP 2017 • ÅRSBERETNING OG -RAPPORT 2017 • INNKJØP AV NY VASKEMASKIN TIL VASKERIET PÅ NAMSSKOGAN OMSORGSTUN • NORD TRØNDELAG KRISESENTER IKS - REVIDERT SELSKAPSAVTALE • NY SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS • PERSONVERNERKLÆRING • SAMHANDLINGSSTRATEGI FOR DIGITALISERING I TRØNDELAG • UTTALELSE OM AMBULANSESTASJON I NAMSSKOGAN • TV-AKSJONEN 2018 - KOMMUNEKOMITÈ • STILLING SOM SAMHANDLINGSKOORDINATOR HELSE VED KS I NORD TRØNDELAG - NY BEHANDLING • BASISKARTLEGGING AV VERNEOMRÅDER I 2018 AUSVASSTORMYRA NAMSSKOGAN KOMMUNE.