Kommunestyremøte 08.05.18

• BUDSJETTAVVIKSANALYSE OG HMS-RAPPORT JANUAR - MARS 2018 • SAMARBEIDSAVTALE FOR DET NASJONALE SPREDNINGSPROSJEKTET FOR VELFERDSTEKNOLOGI I NAMDALEN (VINA) • PROSJEKTSTILLING ELEKTRONISK ARKIV • SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETTJUSTERING VEDRØRENDE INVESTERINGSBUDSJETTET • KONTROLLUTVALG - ÅRSRAPPORT 2017 • ÅRSRAPPORT FOR 2017 SKATTEOPPKREVEREN I NAMSSKOGAN KOMMUNE • ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2017 NAMSSKOGAN FJELLSTYRE • REVIDERING AV ARBEIDSREGLEMENT