Kommunestyremøte 16.10.18

64/18 18/1045 MOTORFERDSEL - MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE LOKAL FORSKRIFT ETTER MOTORFERDSELLOVEN PÅ AUSVATNET OG MILLAVATNET 65/18 18/6807 RETNINGSLINJER FORVALTNING AV NTE-FONDET 66/18 18/6210 ÅRSRAPPORT LEGEVAKTSORDNINGEN I 2017 67/18 18/6782 SAMHANDLINGSSTRATEGI FOR DIGITALISERING I TRØNDELAG 68/18 18/6448 VEDLIKEHOLDSBEHOV TRONES SKOLE 69/18 18/6844 VERTSKOMMUNEAVTALE KRAFTSALG 70/18 18/6264 EIERMELDING