Kommunestyremøte 17.09.18

50/18 18/5852 OMBYGGING/OMDISPONERING AREAL NAMSSKOGAN SKOLE 51/18 18/4542 STATUS KOMMUNEHUS - TILSTAND OG BEHOV 52/18 18/5307 BUDSJETTAVVIKSANALYSE OG HMS-RAPPORT JANUAR - JUNI 2018 53/18 18/6108 INNFØRING AV NY ARBEIDSTIDSORDNING FOR SYKEPLEIERE OG VERNEPLEIERE I NAMSSKOGAN KOMMUNE - ENDRING AV REKRUTTERINGS-/MOTIVASJONS 54/18 18/1045 MOTORFERDSEL - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE LOKAL FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTOR PÅ AUSVATNET OG MILLAVATNET 55/18 18/1480 BEVILLINGSAVGIFT FOR OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER FOR ÅRET 2017 56/18 18/5578 TILLEGGSBEVILGNING REASFALTERING FABRIKKVEIEN 57/18 18/6031 GODKJENNING AV REVIDERTE SAMARBEIDSAVTALER MED GRONG KOMMUNE 58/18 18/6183 GODKJENNING AV REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE FOR FELLES LØNNINGSKONTOR (IN LØNN) I INDRE NAMDAL 59/18 18/406 REVIDERING AV REGLEMENT GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 60/18 18/4355 SMITTEVERNPLAN FOR GRONG OG NAMSSKOGAN KOMMUNER 61/18 18/5615 SØKNAD OM LÅN SOM FORSKUTTERING AV TIPPEMIDLER TIL TURVEG/TRENINGSLØYPE RUNDT LILLE SKOROVATN 62/18 18/5996 SAMARBEIDE MED OG EIERSKAP I MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS 63/18 18/6264 EIERMELDING ADMINISTRASJONEN FORETAR EN INNLEDNING I SAK 50/18 OG 51/18