Kommunestyremøte 18.10.16

 KOMMUNEREFORM  ETABLERING AV OPPVEKSTFORUM FOR NORD-TRØNDELAG - DELTAKELSE.  REVIDERING BUDSJETT 2016 - REVIDERING NR. 2  RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 2. TERTIAL 2016  IKA - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE  NYVALG MEDDOMMER FOR HERREDS- OG BYRETTEN - UTVALG FOR KVINNER