Kommunestyremøte 12.12.17

70/17 17/292 SPILLEMIDLER - PRIORITERINGER 2018 71/17 17/1256 NEDLEGGELSE AV INDRE NAMDAL REGIONRÅD 72/17 17/4275 NAMDAL REGIONRÅD - GODKJENNING AV VEDTEKTER OG BUDSJETT 2018 73/17 17/7787 INNSPILL TIL UTREDNING AV NYE SAMARBEIDSOMRÅDER I INDRE NAMDAL 2019 74/17 17/3040 EVALUERING AV SNØSCOOTERLØYPENE 2017 75/17 17/4960 ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN. KOMMUNALE VIGSLER 76/17 17/7605 MØTEPLAN 2018 FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 77/17 17/7756 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2018 78/17 17/3998 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021 79/17 17/7442 BUDSJETTAVVIKSANALYSE OG HMS-RAPPORT JANUAR - SEPTEMBER2017 80/17 17/7667 BUDSJETTJUSTERING VEDRØRENDE INVESTERINGSBUDSJETTET BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021