KOMMUNESTYREMØTE 11.12.18

75/18 18/8276 PREMIEAVVIK 2018 - REGULERING 76/18 18/8240 INVESTERINGSBUDSJETT 2018 - REGULERING 77/18 18/8289 ORGANISERING AV VANNFORVALTNINGA. PROSJEKTSTILLING SOM VANNKOORDINATOR I NAMDALEN. 78/18 18/5996 SAMARBEIDE MED OG EIERSKAP I MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS 79/18 18/4862 SPILLEMIDLER - PRIORITERINGER 2019 80/18 18/8332 SØKNAD OM KJØRETILLATELSE FOR SNØSCOOTER I STORBJØRHUSDAL NATURRESERVAT - ODDVAR FOSSMO 81/18 18/7459 BUDSJETTREGULERING DESEMBER 2018 82/18 18/6430 SAMARBEIDSAVTALE FOR ØVRE NAMDAL LANDBRUK OG UTMARK FRA 01.01.19 83/18 18/7470 BUDSJETT 2019 - ØKONOMI/HANDLINGSPLAN 2019 - 2022 NAMSSKOGAN