Kommunestyremøte 02.04.19

16/19 REFERATER TIL KOMMUNESTYRET 17/19 HØRING - NEDLEGGELSE AV NAMSOSBANEN 18/19 GAMMEL ERIK AS - SØKNAD OM SLUTTBEHANDLIONG OG UTBETALING LÅN 19/19 OPPGRADERING AV HÅPNES RENSEANLEGG - NYTT STYRINGSSYSTEM SAMT MATEPUMPER. 20/19 ENERETTSTILDELING, INNSAMLING OG BEHANDLING AV HUSHOLDNINGSSLAM 21/19 INVESTERINGSTILTAK TEKNISK ETAT 2019 22/19 NAMSSKOGANKVELD 2019