Kommunestyremøte 21.06.15

31/16 14/5922 FREMTIDIG ORGANISERING AV NAMSSKOGAN BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 32/16 14/8195 KOMMUNEREFORM 33/16 16/2667 FORSLAG PÅ BOLIGTYPE OG FINANSIERINGSPLAN FOR ETABLERING AV 6 UTLEIEENHETER PÅ SKOLHAUGEN BOLIGFELT 34/16 16/974 COOP INDRE NAMDAL AVD NAMSSKOGAN - SØKNAD OM FORNYET BEVILLING FOR SALG AV ØL 35/16 16/3164 SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILGNING VERTSHUSET NAMS-INN 36/16 16/3745 SØKNAD OM SKJENKELØYVE - SKOROVASMAT AS 37/16 16/3682 NK - HØRING PÅ FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM JAKT- OG FANGSTTIDER SAMT SANKING AV EGG OG DUN FOR PERIODEN 1. APRIL 2017 - 31.MARS 38/16 16/3853 NAMSSKOGANKVELD 2016 39/16 16/4258 ØKONOMIPLAN 2017 - 2020 40/16 16/4263 REVIDERING BUDSJETT 2016 41/16 16/4444 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2019 SAK 10/16 FRA KONTROLLUTVALGET 42/16 16/4449 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 43/16 16/4544 NSK - SØKNAD OM KONSESJON, GRØNDALSELVA AS, FALLRETTSAVTALER MED NAMDAL BRUK OG STATSSKOG, KRAFTUTBYGGING 44/16 16/4703 ETABLERING AV OPPVEKSTFORUM FOR NORD-TRØNDELAG - DELTAKELSE. 45/16 16/4715 PLANSTRATEGI 2016 - KOMMUNESTYRETS MERKNADER. TIL ARBEIDET 46/16 16/4727 INNSYNSLØSNING - POSTLISTE 47/16 16/4730 RAPPORT FINANSFORVALTNING 1. TERTIAL 2016 48/16 16/4783 KONSTITUERING AV RÅDMANN