Kommunestyremøte 15.03.2016

11/16 14/8195 KOMMUNEREFORM 12/16 16/349 KOMMUNALT EIERSKAP NTE 13/16 16/1501 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I NAMSSKOGAN KOMMUNE 14/16 16/2049 KJØP AV BIL TIL FLYKTNINGETJENESTEN 15/16 16/1132 STRATEGISK BOLIGPLAN 2016-2019 16/16 16/2223 VURDERING AV SAKER BEHANDLET AV KOMMUNESTYRET 16.02.16. IHT FORVALTNINGSLOVEN