Kommunestyremøte 16.02.2016

0001/16 OMRÅDEREGULERING SKOROVAS SKOROVAS GRUBER AS 0002/16 ENDRING AV SELSKAPSFORM - KRISESENTER I NORD TRØNDELAG 0003/16 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NAMSSKOGAN KOMMUNE 0004/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2015 0005/16 BUDSJETTAVVIKSANALYSE OG HMS-RAPPORT JANUAR - DESEMBER2015 0006/16 STRATEGISK BOLIGPLAN 2016 - 2019 DELPLAN - KORTSIKTIG PLAN FOR BOLIGER I 2016