Neste kommunestyremøte 20.03.18.

• REVIDERING AV REGLEMENT GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE • REVIDERING AV REGLEMENT FOR NAMSSKOGAN KOMMUNESTYRE • REVIDERING AV REGLEMENT FOR SPØRRETID VED KOMMUNESTYRETS MØTER • REGLEMENT FOLKEVALGTES INNSYNSRETT • OLLE MICHELSEN AS - SØKNAD OM Å BYGGE BREKKVASSELV KRAFTVERK I BREKKVASSELVA I NAMSSKOGAN KOMMUNE I TRØNDELAG - HØRING • LÅNEREGLEMENT FOR NAMSSKOGAN FOLKEBIBLIOTEK • AMU- MØTE 21.02 2018 • ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN- PROSEDYREBESKRIVELSE FOR NAMSSKOGAN KOMMUNE. • FUSJON MELLOM COOP MIDT-NORGE OG COOP INDRE NAMDAL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING • DESENTRALISERING AV OPPGAVER FRA STATEN TIL FYLKESKOMMUNENE • OMFANGET AV LEVERINGSPLIKTIGE POSTTJENESTER • SØKNAD OM BRUK AV DRONE FOR FILMING I ALLE VERNEOMRÅDENE DER NAMSSKOGAN KOMMUNE ER FORVALTNINGSMYNDIGHET • BUDJSETTAVVIKSANALYSE OG HMS-RAPPORT JANUAR - DESEMBER 2017 • ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING