Kommunestyremøte 15.01.2019

Før møtet blir det følgende orienteringer: • Informasjon og dialog om Revisjon av konsesjonsvilkår for Øvre Namsen v/ NTE Energi, med adm. dir Kenneth Brandsås og fagansvarlig Bjørn Høgaas. • Informasjon og dialog om Nasjonalparkkommunestatus v/ Daglig leder i Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer Bjørn Åge Jenssen. v/ Nasjonalparkforvalter i Børgefjell Nasjonalpark Tore Tødås. Det er satt av maks to timer til orienteringer før kommunestyremøtet settes. 1/19 BUDSJETT 2019 - ØKONOMI/HANDLINGSPLAN 2019 - 2022 NAMSSKOGAN 2/19 DEBATTHEFTE - KS SPØR - MELLOMOPPGJØRET 2019 3/19 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 4/19 INTERKOMMUNAL SAMHANDLING FOR BEDRE TJENESTER. FORSLAG TIL NYE SAMARBEIDSOMRÅDER I INDRE NAMDAL