Kommunestyremøte 13.02.18

Sakliste: • SAKSPROTOKOLL KOMSEK TRØNDELAG IKS - INNSTILLING PÅ VALG AV REVISOR • OVERTAKELSE AV EIENDOMMEN 54/27 OG 54/145 SKOROVATN • SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE AVGIFTER • SØKNAD OM DISPENSASJON SNØSCOOTER STORBJØRHUSDAL NATURRESERVAT 2018 • REVIDERING AV REGLEMENT GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE • REVIDERING AV REGLEMENT FOR NAMSKOGAN KOMMUNESTYRE • REVIDERING AV REGLEMENT FOR SPØRRETID VED KOMMUNESTYRETS MØTER • REGLEMENT FOLKEVALGTES INNSYNSRETT • BØTESATS FOR MANGLENDE KJØP AV KJØRETILLATELSE I SCOOTERLØYPENE. • ETABLERING AV ET MOBILT RØNTGENTILBUD I NAMSSKOGAN KOMMUNE • SALG AV TANKBIL - KJØP AV NYTT UTSTYR • OPPDATERT KRISEPLAN • ORIENTERING FRA REGIONRÅDET I NAMDALEN KL. 19.00