Kommunestyremøte 27.06.17

SAKLISTE: • REVIDERING AV KLOAKK OG SEPTIKKFORSKRIFTER NAMSSKOGAN KOMMUNE • SAMMENSLÅING MELLOM KOMREV TRØNDELAG IKS OG REVISJON MIDT-NORGE • FRAMTIDIG EIERSKAP OG DRIFTSOPPLEGG I VISIT NAMDALEN SA • KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - RUS OG PSYKIATRI - AVTALE MELLOM KOMMUNENE I NAMDALEN OG HELSE NORD TRØNDELAG • TV-AKSJONEN 2017 - KOMMUNEKOMITE • REVIDERING BUDSJETT 2017 • TRONES GRENDEHUS - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING SYRISK MAT • BUDSJETT 2017 - RULLERING AV MÅLEBAROMETER • REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE NORD TRØNDELAG (HNT) OG KOMMUNENE I NORD TRØNDELAG • HØRING OM EIENDOMSSKATT PÅ PRODUKSJONSRELATERTE NETT OG KRAFTANLEGG FØR MØTET: ÅPEN SPØRRETIME ORIENTERINGER FRA ORDFØRER OG RÅDMANN