Kommunestyremøte 31.03.20.

10/20 19/5529 SAMARBEIDSAVTALE FOR VERTSKOMMUNESAMARBEID OM DE SOSIALE TJENESTENE I NAV INDRE NAMDAL 11/20 19/8165 KONTROLLUTVALGET ÅRSRAPPORT 2020 12/20 19/8868 RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK STØNAD FOR 2020 13/20 20/524 INVESTERINGSTILTAK TEKNISK ETAT 2020 14/20 20/1197 NY SELSKAPSAVTALE NAMDAL REHABILITERING 15/20 20/1370 KONSEK TRØNDELAG IKS - NY SELSKAPSAVTALE 16/20 20/1424 KONTROLLRAPPORT 2019 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR NAMSSKOGAN KOMMUNE 17/20 20/1515 VALG AV EIERREPRESENTANTER I NTE SIN BEDRIFTSFORSAMLING 18/20 20/2346 ÅRS - BUDSJETTRAPPORT 1-4 KVARTAL 2019 19/20 18/5615 SØKNAD OM LÅN SOM FORSKUTTERING AV TIPPEMIDLER TIL TURVEG/TRENINGSLØYPE RUNDT LILLE SKOROVATN 20/20 19/5404 ETABLERING AV NÆRINGSSELSKAP I NAMSSKOGAN KOMMUNE. UTGÅR, ERSTATTES AV SAK 21/20. 21/20 19/5404 ETABLERING AV NÆRINGSSELSKAP I NAMSSKOGAN KOMMUNE