Kommunestyremøte 28.02.17

• ORGANISASJONS- OG UTVIKLINGSPROSESS NAV INDRE NAMDAL • OVERDRAGELSE AV AKSJER (EIERSKAP) I NTE HOLDING AS • HØRING AV FORVALTNINGSPLANER FOR ALMDALEN, EKORNDALEN, LØDDING, AUSVASSTORMYRA OG FOSNES PRESTEGÅRD NATURRESERVAT I NAMSOS, OVERHALLA OG NAMSSKOGAN KOMMUNER • BUDSJETTAVVIKSANALYSE OG HMS-RAPPORT JANUAR - DESEMBER 2016 • VURDERING AV 0-KONSESJONSFORSKRIFTENS VIRKNING. • BUDSJETTJUSTERING VEDRØRENDE INVESTERINGSBUDSJETTET • KOMMUNESAMARBEID • Unntatt offentlig.Off.l. §5a, jf. Fvl. §13 FRITAKSLISTE 2017 • RÅDMANNENS DELEGERTE VEDTAK